CẨM NANG DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU E-COMMERCE & DIGITAL MARKETING (PHẦN 3)

Thương mại điện tử đang thay đổi hoạt động thương mại thế giới như thế nào? Thương mại điện tử đã báo trước những thay đổi đáng kể cho nền thương mại thế giới. Tốc độ tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong thế kỷ 21 đã dẫn đến ngành thương mại điện tử phát…

Details

Vai trò và trách nhiệm của Người quản lý dự án – Mọi điều bạn cần biết (Phần 1)

Quản lý dự án đã có từ buổi bình minh của nền văn minh. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, vai trò của quản lý dự án — nói rộng ra là người quản lý dự án — không phải lúc nào cũng rõ ràng.Có nhiều lý do cho điều này – từ các…

Details

Tại sao một số thương hiệu xa xỉ vẫn đang sử dụng các chương trình CRM ‘thụ động’

Ricardo Catalano, người đứng đầu ngành bán lẻ cao cấp của VML, đã phác thảo ba cấp độ trưởng thành về mặt kỹ thuật số trong lĩnh vực này và lý do tại sao một số thương hiệu áp dụng cách tiếp cận truyền thống với việc kích hoạt sử dụng dữ liệu ở mức…

Details

New E-commerce Tools

Every week we publish a rundown of new products from companies offering services to e-commerce and omnichannel merchants. This installment includes updates on fulfillment, design services, financing, digital marketing, payments, e-commerce customer support, and shoppable videos. Got an ecommerce product release? Email [email protected]. New Tools for Merchants: April 8 ShipStation adds fulfillment consulting. Shipping software platform ShipStation has…

Details