All knowledge about E-commerce, digital sale and marketing

Tại sao một số thương hiệu xa xỉ vẫn đang sử dụng các chương trình CRM ‘thụ động’

Ricardo Catalano, người đứng đầu ngành bán lẻ cao cấp của VML, đã phác thảo ba cấp độ trưởng thành về mặt kỹ thuật số trong lĩnh vực này và lý do tại sao một số thương hiệu áp dụng cách tiếp cận truyền thống với việc kích hoạt sử dụng dữ liệu ở mức…